Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 2 vertalen

Stap 2
Remove the two black Phillips #0 screws securing the small metal mounting bracket. Transfer this bracket to your new optical drive or hard drive enclosure.
  • Remove the two black Phillips #0 screws securing the small metal mounting bracket. Transfer this bracket to your new optical drive or hard drive enclosure.

小サイズのメタル製マウント用ブラケットを固定している黒色の#0プラスネジを2本外します。このブラケットを新しい光学ドライブもしくはハードドライブの筐体に移してください。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.