Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 4 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 17 vertalen

Stap 17
Lift the battery connector end of the logic board and pull it up and out of the rear case. Be careful not to snag the logic board on any cables. Be careful not to snag the logic board on any cables.
  • Lift the battery connector end of the logic board and pull it up and out of the rear case.

  • Be careful not to snag the logic board on any cables.

抬起电池接口一端的逻辑主板,把它从后机壳分离。

取下主板时请确保主板上方没有任何排线(包括已断开与主板连接的)

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.