Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 4 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 17 vertalen

Stap 17
Lift the battery connector end of the logic board and pull it up and out of the rear case. Be careful not to snag the logic board on any cables. Be careful not to snag the logic board on any cables.
  • Lift the battery connector end of the logic board and pull it up and out of the rear case.

  • Be careful not to snag the logic board on any cables.

Solleva l'estremità della scheda logica dalla parte del connettore per la batteria e tira fuori la scheda stessa dal case posteriore.

Stai attento che la scheda logica non si impigli nei cavi.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.