Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 4 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 16
Use the flat end of a spudger to lift the battery connector end of the logic board up slightly, just enough to grab with your fingers. Insert the spudger near the metal shields below the SIM card tray to avoid damaging any chips or sockets.
  • Use the flat end of a spudger to lift the battery connector end of the logic board up slightly, just enough to grab with your fingers.

  • Insert the spudger near the metal shields below the SIM card tray to avoid damaging any chips or sockets.

スパッジャーの平面側先端を使ってロジックボードの端にあるバッテリーコネクターをゆっくりと押し上げます。指で十分掴めるほど持ち上がったら止めます。

ソケットやチップにダメージを与えないよう、スパッジャーの先端をSIMカードトレイの下にあるメタルシールド近くに差し込みます。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.