Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 4 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 14
Use the flat end of a spudger to lift the camera cable connector straight up out of its socket on the logic board. Be sure to only pry on the connector not the socket itself or you can cause permanent damage to the logic board. Fold the camera cable up out of the way of the logic board.
  • Use the flat end of a spudger to lift the camera cable connector straight up out of its socket on the logic board.

  • Be sure to only pry on the connector not the socket itself or you can cause permanent damage to the logic board.

  • Fold the camera cable up out of the way of the logic board.

スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボードに付いているソケットからカメラ用ケーブルコネクターをまっすぐ持ち上げます。

ソケットではなく、コネクターを持ち上げるようご注意ください。ロジックボードに接触した場合、永久的なダメージを与える場合があります。

ロジックボードの邪魔にならない位置にカメラ用ケーブルを折り曲げて固定します。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.