Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 4 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 5
When disconnecting the following connectors, only pry up on the connector, not the socket on the logic board or you risk permanent damage. Use the flat end of a spudger to lift the power button and flash assembly cable connector up off of its socket. Lift the volume control cable connector up out of its socket on the logic board.
  • When disconnecting the following connectors, only pry up on the connector, not the socket on the logic board or you risk permanent damage.

  • Use the flat end of a spudger to lift the power button and flash assembly cable connector up off of its socket.

  • Lift the volume control cable connector up out of its socket on the logic board.

次のコネクターの接続を外す際は、コネクターのみ持ち上げます。ロジックボードに付いているソケットには触らないでください。永久的なダメージの原因となります。

スパッジャーの平面側先端を使って、パワーボタンとフラッシュアセンブリケーブルコネクターをソケットから持ち上げて外します。

ボリュームコントロールケーブルコネクターをロジックボード上にあるソケットから持ち上げて外します。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.