Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 4 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 3
Remove the following Phillips screws from the upper cable bracket:
  • Remove the following Phillips screws from the upper cable bracket:

  • One 2.9 mm screw

  • One 2.2 mm screw

次のプラスネジをケーブルブラケット上部から取り外します。

2.9 mm プラスネジー1本

2.2 mm プラスネジー1本

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.