Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 4 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
Use the flat end of a spudger to disconnect the Lightning connector assembly cable and fold it out of the way of the speaker. Use the flat end of a spudger to disconnect the Lightning connector assembly cable and fold it out of the way of the speaker.
  • Use the flat end of a spudger to disconnect the Lightning connector assembly cable and fold it out of the way of the speaker.

スパッジャーの平面側先端を使って、Lightningコネクターケーブルの接続を外し、スピーカーの邪魔にならない位置に折り曲げます。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.