Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 23 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands
Stap 9
Remove the following five Phillips screws securing the front panel assembly cable bracket:
Removing the front panel assembly cable bracket screws
  • Remove the following five Phillips screws securing the front panel assembly cable bracket:

  • Three 1.2 mm screws

  • One 1.7 mm screw

  • One 3.1 mm screw

  • Incorrect placement of these screws during reassembly will cause permanent damage to your iPhone's logic board.

Verwijder de volgende vijf Phillips schroeven die het plaatje over de voorste paneelmodulekabel bevestigen:

Drie 1.2 mm lange schroeven

Eén 1.7 mm lange schroef

Eén 3.1 mm lange schroef

Het niet correct terugplaatsen van deze schroeven bij het weer in elkaar zetten van de telefoon kan permanente schade veroorzaken in het logic board van je iPhone.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.