Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 99 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
Remove the following ten screws securing the lower case to the upper case:
Lower Case
  • Remove the following ten screws securing the lower case to the upper case:

  • Three 13.5 mm (14.1 mm) Phillips screws.

  • Seven 3 mm Phillips screws.

  • When removing these screws, note how they come out at a slight angle. They must be reinstalled the same way.

拆除以下十颗固定在机壳上的螺丝

三颗13.5mm(14.1 mm) 菲利普斯十字螺丝 。

七颗3 mm 菲利普斯十字螺丝。

卸下这些螺丝时,请注意它们如何以很小的角度伸出。必须以相同的方式重新安装它们。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.