Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 99 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
Remove the following ten screws securing the lower case to the upper case:
Lower Case
  • Remove the following ten screws securing the lower case to the upper case:

  • Three 13.5 mm (14.1 mm) Phillips screws.

  • Seven 3 mm Phillips screws.

  • When removing these screws, note how they come out at a slight angle. They must be reinstalled the same way.

Rimuovi le dieci viti seguenti, che fissano il case inferiore a quello superiore:

Tre viti con testa a croce Phillips da 13,5 (14,1) mm.

Sette viti con testa a croce da 3 mm.

Nel rimuovere queste viti, nota come escono lievemente angolate. Devono essere rimesse al loro posto nello stesso modo.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.