Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 5 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 3 vertalen

Stap 3
Gently grasp and lift up the white connector located at the bottom right corner of the battery. It is connected to the battery by two blue and two red wires.
  • Gently grasp and lift up the white connector located at the bottom right corner of the battery. It is connected to the battery by two blue and two red wires.

  • Do not yank the connector by the wires. If it does not disconnect easily, slide a plastic opening tool between the white connector and the board to lift the connector away from the board.

轻轻地移除右下角的白色排线。这条排线通过红蓝各两条线连接着电池。

千万不要猛然拉动排线。如果它不容易被移除,请用塑料拨片在缝隙滑动来将排线移除。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.