Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 3 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 3
Grasp the interconnect antenna cable with a pair of tweezers and carefully deroute it from its channel on the speaker assembly. Grasp the interconnect antenna cable with a pair of tweezers and carefully deroute it from its channel on the speaker assembly.
  • Grasp the interconnect antenna cable with a pair of tweezers and carefully deroute it from its channel on the speaker assembly.

Afferra il cavo di interconnessione dell'antenna con delle pinzette e sfilalo delicatamente dal suo canale sul gruppo vibratore.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.