Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 18 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands
Stap 4
Pull the home button end of the front panel assembly away from the rear case, using the top of the phone as a hinge. Open the display to about a 90º angle, and lean it against something to keep it propped up while you're working on the phone. Add a rubber band to keep the display securely in place while you work. This prevents undue strain on the display cables.
  • Pull the home button end of the front panel assembly away from the rear case, using the top of the phone as a hinge.

  • Open the display to about a 90º angle, and lean it against something to keep it propped up while you're working on the phone.

  • Add a rubber band to keep the display securely in place while you work. This prevents undue strain on the display cables.

  • In a pinch, you can use an unopened canned beverage to hold the display.

Trek de voorste paneelmodule, aan de kant van de thuisknop, weg van de achterste behuizing en maak daarbij gebruik van de bovenkant van de telefoon als scharnier.

Open het scherm in een hoek van ongeveer 90º en laat deze tegen iets leunen waardoor het rechtop blijft staan terwijl jij aan de telefoon werkt.

Gebruik indien nodig ook een elastiek om het scherm vast te maken aan het object waar het tegenaan leunt. Dit voorkomt ook dat er teveel druk op de schermkabels komt te staan.

Je kunt zelfs gebruik maken van een ongeopend blikje drinken om de telefoon tegenaan te laten leunen.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.