Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 18 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands
Stap 13
Make sure the battery is disconnected before you disconnect or reconnect the cable in this step. Use a plastic opening tool to disconnect the display data cable connector.
  • Make sure the battery is disconnected before you disconnect or reconnect the cable in this step.

  • Use a plastic opening tool to disconnect the display data cable connector.

  • When reassembling your phone, the display data cable may pop off the connector. This can result in white lines or a blank screen when powering your phone back on. If that happens, simply reconnect the cable and power cycle your phone. The best way to power cycle your phone is to disconnect and reconnect the battery connector.

Zorg dat de batterij los is gekoppeld voordat je begint met het loskoppelen of weer aansluiten van de kabel in deze stap.

Gebruik een plastic openingstool om de aansluiting van de schermdatakabel los te koppelen.

Bij het hermonteren van je telefoon kan het zijn dat de schermdatakabel loskomt van de aansluiting. Dit kan leiden tot witte lijnen of een zwart scherm bij het inschakelen van je iPhone. In dat geval moet je de kabel weer aansluiten en je iPhone "power cyclen", wat je kunt doen door de batterijaansluiting los te koppelen en weer aan te sluiten.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.