Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 18 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 9
Remove the following Phillips screws securing the front panel assembly cable bracket:
  • Remove the following Phillips screws securing the front panel assembly cable bracket:

  • Three 1.2 mm screws

  • One 1.5 mm screw

  • One 2.9 mm screw

  • Do not attempt to insert longer screws into the red marked screw holes. Doing so may result in irreparable damage to the logic board.

Rimuovi le seguenti cinque viti a croce Phillips che tengono in posizione la staffa del cavo del gruppo del pannello frontale:

Tre viti da 1,2 mm

Una vite da 1,5 mm

Una vite da 2,9 mm

Non cercare di inserire viti più lunghe nelle filettature segnate in rosso. Se lo fai puoi danneggiare irreparabilmente la scheda logica.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.