Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands
Stap 3
Repeat for the second strip. Hold down the battery as you remove the second strip, or the strip may fling the battery when it separates from the case. If the adhesive breaks off underneath the battery and can't be retrieved, apply a few drops of high concentration (over 90%) isopropyl alcohol under the edge of the battery in the area of the broken adhesive strip(s).
  • Repeat for the second strip.

  • Hold down the battery as you remove the second strip, or the strip may fling the battery when it separates from the case.

  • If the adhesive breaks off underneath the battery and can't be retrieved, apply a few drops of high concentration (over 90%) isopropyl alcohol under the edge of the battery in the area of the broken adhesive strip(s).

  • Wait about one minute for the alcohol solution to weaken the adhesive. Use the flat end of a spudger to gently lift the battery.

  • Don't try to forcefully lever the battery out. If needed, apply a few more drops of alcohol to further weaken the adhesive. Never deform or puncture the battery with your pry tool.

  • Do not pry against the logic board or you may damage the phone.

  • Do not insert the spudger in the area between the volume down (-) button and the top edge of the battery, or you may damage the volume control cable lying underneath.

  • For more alternative methods when either of the adhesive strips broke off underneath the battery and could not be retrieved, continue with the next step below.

Herhaal de procedure voor de tweede kleefstrip.

Houd de batterij vast bij het verwijderen van de tweede kleefstrip, aangezien de batterij eruit kan vliegen als de tweede kleefstrip los komt.

Als een van de kleefstrips onder de batterij afscheurt en niet meer kan worden vastgepakt, dien je wat druppels isopropyl alcohol (>90%) onder de zijkant van de batterij toe, zo dicht mogelijk bij de afgescheurde kleefstrip(s).

Wacht ongeveer een minuutje zodat de alcohol in kan trekken en de lijm kan verzwakken. Gebruik het platte einde van je spudger om de batterij op voorzichtige wijze omhoog te duwen.

Probeer de batterij er niet geforceerd uit te wrikken. Indien nodig kun je wat extra druppels alcohol toedienen om de lijm nog verder te verzwakken. Voorkom echter te allen tijde dat je de batterij met je wriktool vervormt of doorboort.

Wrik niet tegen of onder het logic board, aangezien je daarmee riskeert je telefoon permanent te beschadigen.

Steek je spudger niet in het gebied tussen de "minder volume-knop" (-) en de bovenkant van de batterij. Als je dit wel doet, riskeer je schade aan de volumecontrolekabel die eronder ligt.

Als je meer wilt weten over alternatieve methoden om de batterij te verwijderen als een van de kleefstrips onder de batterij is afgescheurd, ga je verder met de volgende stap.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.