Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 23 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 3 vertalen

Stap 3
Hold onto your iPhone securely and close the handle of the iSclack to separate the suction cups, pulling the front panel up from the rear case. The iSclack is designed to safely open your iPhone just enough to separate the pieces, but not enough to damage the display cables.
  • Hold onto your iPhone securely and close the handle of the iSclack to separate the suction cups, pulling the front panel up from the rear case.

  • The iSclack is designed to safely open your iPhone just enough to separate the pieces, but not enough to damage the display cables.

  • Peel the two suction cups off your iPhone.

  • Skip the next three steps and continue on to Step 8.

拿紧你的iPhone,然后再次握拢iSclack的手柄,将iPhone的前面板与机身分离。

iSclack专为安全地打开iPhone设计,开口大小足以分开机身组件,但不会扯到显示排线。

将两个吸盘从iPhone的两个部分上取下。

跳过接下来的三步,直接进行步骤8。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.