Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 23 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
The next three steps demonstrate using the iSclack, a great tool for safely opening the iPhone 6 that we recommend for anyone doing more than one repair. If you aren't using the iSclack, skip down three steps for an alternate method.
  • The next three steps demonstrate using the iSclack, a great tool for safely opening the iPhone 6 that we recommend for anyone doing more than one repair. If you aren't using the iSclack, skip down three steps for an alternate method.

  • If the plastic depth gauge is attached at the center of the iSclack, remove it now—it's not needed for larger phones like the iPhone 6.

  • Close the handle on the iSclack, opening the suction-cup jaws.

接下来的三个步骤会用到iSclack,一个便捷而安全地打开iPhone 6机身的工具,我们推荐所有需要多次修理手机的人都人手一个。如果你没有iSclack,跳过下面的3个步骤来寻找其他的方法。

如果iSclack上的塑料定位卡子尚未被拆下,请手动移除它——对于iPhone 6这种个头较大的手机来说不需要。

握拢iSclack的手柄,使两个吸盘分开。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.