Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 23 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
Before disassembling your iPhone, discharge the battery below 25%. A charged lithium-ion battery can catch fire and/or explode if accidentally punctured.
  • Before disassembling your iPhone, discharge the battery below 25%. A charged lithium-ion battery can catch fire and/or explode if accidentally punctured.

  • Power off your iPhone before beginning disassembly.

  • Remove the two 3.6 mm-long P2 Pentalobe screws next to the Lightning connector.

在拆卸 iPhone 之前,请将电池放电至 25% 以下。 如果意外刺破,带电的锂离子电池可能会着火和/或爆炸。

在开始拆卸之前将 iPhone关机。

移除 Lightning 接口两侧的两枚3.6 mm长的P2五角(梅花形)螺丝。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.