Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 23 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
Before disassembling your iPhone, discharge the battery below 25%. A charged lithium-ion battery can catch fire and/or explode if accidentally punctured.
  • Before disassembling your iPhone, discharge the battery below 25%. A charged lithium-ion battery can catch fire and/or explode if accidentally punctured.

  • Power off your iPhone before beginning disassembly.

  • Remove the two 3.6 mm-long P2 Pentalobe screws next to the Lightning connector.

Vor der Demontage des iPhones entlade die Batterie auf unter 25%. Eine geladene Lithium-Ionen Batterie kann Feuer fangen und/oder explodieren, wenn sie beschädigt wird.

Schalte dein iPhone ab, bevor du mit der Demontage beginnst.

Entferne die beiden 3,6 mm langen Pentalobe Schrauben neben dem Lightning Connector.

[* icon_caution] Before disassembling your iPhone, discharge the battery below 25%. A charged lithium-ion battery can catch fire and/or explode if accidentally punctured.
[* black] Power off your iPhone before beginning disassembly.
[* red] Remove the two 3.6 mm-long P2 Pentalobe screws next to the Lightning connector.
[* red] Remove the two 3.6 mm-long P2 Pentalobe screws next to the Lightning connector.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.