Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 23 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 13
Make sure the battery is disconnected before you disconnect or reconnect the cable in this step. Use a spudger or a fingernail to disconnect the display data cable connector.
  • Make sure the battery is disconnected before you disconnect or reconnect the cable in this step.

  • Use a spudger or a fingernail to disconnect the display data cable connector.

  • When reassembling your phone, the display data cable may pop off its connector. This can result in white lines or a blank screen when powering your phone back on. If that happens, simply reconnect the cable and power cycle your phone. The best way to power cycle your phone is to disconnect and reconnect the battery connector.

在连接或断开这一步中的排线之前,请确保电池已经断开连接。

用撬棒或手指甲断开显示排线接口。

重新组装手机时,显示排线可能会从插座上松动,这回导致重开机时屏幕显示白线或者直接白屏。如果出现这种情况,只需再次装好排线并将手机电源重置一次。重置手机电源最好的方式就是将电池排线断开再装上

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.