Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 23 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 10
Remove the front panel assembly cable bracket from the logic board.
  • Remove the front panel assembly cable bracket from the logic board.

从主板上取下前面板排线固定板。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.