Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 23 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 8
Use a plastic opening tool to gently pry the battery connector up from its socket on the logic board.
Disconnecting the battery connector
  • Use a plastic opening tool to gently pry the battery connector up from its socket on the logic board.

  • Take care to only pry up on the battery connector, and not the socket on the logic board. If you pry up on the logic board socket, you may break the connector entirely.

用塑料撬棍从主板上撬下电池排线的接头。

注意只在排线接口上用力,不要伤到主板上的接口插座。如果你撬到了接口插座,你可能会直接把接口弄坏。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.