Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 23 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 6
Remove the following Phillips screws from the battery connector bracket:
Removing the battery connector bracket screws
  • Remove the following Phillips screws from the battery connector bracket:

  • One 2.2 mm screw

  • One 3.2 mm screw

  • During your repair, keep track of each screw and make sure it goes back exactly where it came from to avoid damaging your phone.

卸下电池排线固定架上的两颗十字型螺丝。

一个2.2毫米螺丝

一个3.2毫米螺丝

在你的维修过程中,请务必确认每一颗螺钉的位置,并确保安装的时候让螺钉回到原位,避免因型号不匹配对手机造成的损坏。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.