Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 23 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 5
Open the display to about a 90º angle, and lean it against something to keep it propped up while you're working on the phone. In a pinch, an unopened canned beverage works well for this. Add a rubber band to keep the display securely in place while you work. This prevents undue strain on the display cables.
  • Open the display to about a 90º angle, and lean it against something to keep it propped up while you're working on the phone.

  • In a pinch, an unopened canned beverage works well for this.

  • Add a rubber band to keep the display securely in place while you work. This prevents undue strain on the display cables.

Öffne das Display bis ca. 90 Grad und lehne es gegen etwas, damit es abgestützt ist, während du an dem Mobiltelefon arbeitest.

Zur Not hilft eine ungeöffnete Getränkedose.

Befestige das Display mit einem Gummiband, während du arbeitest. Das verhindert ein ungewolltes Dehnen der Displaykabel.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.