Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 23 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 2
Place the bottom of your iPhone in between the suction cups. Position the iSclack's upper suction cup against the display, just above (but not covering) the home button.
  • Place the bottom of your iPhone in between the suction cups.

  • Position the iSclack's upper suction cup against the display, just above (but not covering) the home button.

  • Open the handles to close the jaws of the iSclack. Center the suction cups and press them firmly onto the top and bottom of the iPhone.

  • If your display or back glass is badly cracked, covering it with a layer of clear packing tape may help the suction cups adhere. The iSclack also includes two pieces of tape for this purpose.

iPhoneの下側に吸盤カップを挟みます。

iSclackの上側の吸盤カップがホームボタンの少し上に位置するように装着します。(ボタン上に重ねないでください)

ハンドルを開いてiSclackの吸盤カップを閉めます。吸盤カップを取り付けて、しっかりと本体の両側に押し当てます。

ディスプレイもしくは背面ガラスのひび割れ程度が酷い場合、吸盤カップが上手く装着するように透明な梱包テープを表面に貼ります。iSclackにはこの目的で透明テープが梱包されています。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.