Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 23 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
Before disassembling your iPhone, discharge the battery below 25%. A charged lithium-ion battery can catch fire and/or explode if accidentally punctured.
  • Before disassembling your iPhone, discharge the battery below 25%. A charged lithium-ion battery can catch fire and/or explode if accidentally punctured.

  • Power off your iPhone before beginning disassembly.

  • Remove the two 3.6 mm-long Pentalobe screws next to the Lightning connector.

解体作業を始める前にiPhone6のバッテリー残量を25%以下まで消費してください。アクシデントで充電されたリチウムイオンバッテリーにで穴を開けてしまうと、引火や爆発を起こすことがあります。

解体作業を始める前にiPhoneの電源を切ります。

Lightningコネクターの両脇に付けられた2本の3.6mmのペンタローブ長ネジを取り外します。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.