Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 23 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
Before disassembling your iPhone, discharge the battery below 25%. A charged lithium-ion battery can catch fire and/or explode if accidentally punctured.
  • Before disassembling your iPhone, discharge the battery below 25%. A charged lithium-ion battery can catch fire and/or explode if accidentally punctured.

  • Power off your iPhone before beginning disassembly.

  • Remove the two 3.6 mm-long Pentalobe screws next to the Lightning connector.

Prima di smontare il tuo iPhone, scarica la batteria sotto il 25%. Una batteria agli ioni di litio carica può incendiarsi e/o esplodere se forata accidentalmente.

Spegni il tuo iPhone prima di cominciare a smontarlo.

Rimuovi le due viti Pentalobe da 3,6 mm vicino al connettore Lightning.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.