Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 23 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
Before disassembling your iPhone, discharge the battery below 25%. A charged lithium-ion battery can catch fire and/or explode if accidentally punctured.
  • Before disassembling your iPhone, discharge the battery below 25%. A charged lithium-ion battery can catch fire and/or explode if accidentally punctured.

  • Power off your iPhone before beginning disassembly.

  • Remove the two 3.6 mm-long Pentalobe screws next to the Lightning connector.

Antes de desarmar tu iPhone, descarga la batería por debajo del 25%. Una batería de litio-ion cargada puede incendiarse y / o explotar si se pincha accidentalmente.

Apaga tu iPhone antes de comenzar el desensamblaje.

Retira los dos tornillos Pentalobe de 3.6 mm situados junto al conector Lightning.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.