Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 10 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 6
Use the flat end of a spudger to gently pry the display cable bracket straight up from the logic board. The display cable connector is adhered to the underside of the bracket, so don’t push the spudger too far under the bracket, or you may damage the connector.
  • Use the flat end of a spudger to gently pry the display cable bracket straight up from the logic board.

  • The display cable connector is adhered to the underside of the bracket, so don’t push the spudger too far under the bracket, or you may damage the connector.

スパッジャーの平面側先端を使って、丁寧にロジックボードからディスプレイケーブルのブラケットをまっすぐ引き上げます。

ディスプレイケーブルコネクターはブラケットの下部に接着剤で留められています。スパッジャーをブラケットの底奥まで押し込まないでください。コネクターにダメージを与えてしまうことがあります。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.