Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden de handleiding die deze stap bevat.

Stap 2 vertalen

Stap 2
Slightly lift the AirPort/Bluetooth card and pull it straight out its socket. Do not use excessive force to pull the end of the AirPort/Bluetooth Card away from its socket on the logic board. Doing so may cause severe damage. When reinstalling the card, be sure it is properly seated before reinstalling the retaining screws.
  • Slightly lift the AirPort/Bluetooth card and pull it straight out its socket.

  • Do not use excessive force to pull the end of the AirPort/Bluetooth Card away from its socket on the logic board. Doing so may cause severe damage.

  • When reinstalling the card, be sure it is properly seated before reinstalling the retaining screws.

AirPort/Bluetoothカードをわずかに持ち上げて、ソケットからカードを引き抜きます。

ロジックボード上のソケットから引き抜く際、AirMac / Bluetoothカードの端に余分な力を加えてないでください。 重大な損傷を引き起こす可能性があります。

カードを再装着する際は、固定ネジを再取り付けする前に、正しい位置であるか確認してください。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.