Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 50 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands

Stap 1 vertalen

Stap 1
Remove the following ten screws securing the lower case to the upper case:
  • Remove the following ten screws securing the lower case to the upper case:

  • Two 2.3 mm P5 Pentalobe screws

  • Eight 3.0 mm P5 Pentalobe screws

  • Throughout this repair, keep track of each screw and make sure it goes back exactly where it came from to avoid damaging your device.

Verwijder de volgende tien schroeven die de onderste behuizing aan de bovenste behuizing bevestigen:

Twee 2.3 mm lange P5 Pentalobe schroeven

Acht 3.0 mm lange P5 Pentalobe schroeven

Zorg dat je, tijdens deze reparatie, bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen en zorg dat ze op dezelfde plek teruggaan om schade aan je toestel te voorkomen.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.