Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 10
Open the MacBook Pro a little wider than 90 degrees, and place it on end on the table, as shown. While holding the display with your left hand, remove the remaining T8 Torx screw from the upper display bracket.
  • Open the MacBook Pro a little wider than 90 degrees, and place it on end on the table, as shown.

  • While holding the display with your left hand, remove the remaining T8 Torx screw from the upper display bracket.

  • Be sure the display and upper case are balanced and will not fall, potentially damaging each component.

  • Remove the last remaining T8 Torx screw securing the display to the upper case.

将MacBook Pro如图放置在桌面上,并打开大于90度,

左手扶着显示屏,使用右手来拆卸显示屏边框顶部上剩下的T8梅花螺丝。

确保显示屏和顶壳是平衡稳固的,不会掉落,掉落可能会损坏组件。

移除剩下的将顶壳与显示屏固定的T8梅花螺丝。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.