Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 8
Use a pair of tweezers to lift aluminum hinge brackets off the right and left display hinges. During reassembly, the vertical portion of the bracket should be in line with the aluminum rail in the center of the Macbook. During reassembly, the vertical portion of the bracket should be in line with the aluminum rail in the center of the Macbook.
  • Use a pair of tweezers to lift aluminum hinge brackets off the right and left display hinges.

  • During reassembly, the vertical portion of the bracket should be in line with the aluminum rail in the center of the Macbook.

使用镊子将铝制铰链支架从左右显示屏铰链上提起。

在重新组装时,支架的垂直部分应与Macbook中心的铝制导轨对齐。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.