Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 2
Insert the tip of a spudger under each of the antenna cables near their connectors and pry up to disconnect them from the AirPort board. The three cables are coded with black sleeves of different lengths. During reassembly: Connect the long-sleeved cable to the center socket.
  • Insert the tip of a spudger under each of the antenna cables near their connectors and pry up to disconnect them from the AirPort board.

  • The three cables are coded with black sleeves of different lengths. During reassembly:

  • Connect the long-sleeved cable to the center socket.

  • The short-sleeved cable connects next to the screw.

  • The remaining cable has no sleeve, and connects in the last empty socket, next to the fan.

从AIirPort板上使用撬棒的尖端来从天线线缆连接头附近下方撬起。

三条黑色的线缆长度是不同的,在重组时请注意。

将最长的电缆连接到中心插座。

短的电缆连接在螺丝旁边。

剩下的那个电缆没有护套,并连接在最后一个空插座上,位于风扇旁边。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.