Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
Carefully remove the rubber fan bumper from the edge of the heat sink. The fan bumper wraps around the heat sink and fits into the fan duct slots. During reassembly, be sure to fit the tabs into the notches in the fan duct. The fan bumper wraps around the heat sink and fits into the fan duct slots. During reassembly, be sure to fit the tabs into the notches in the fan duct.
  • Carefully remove the rubber fan bumper from the edge of the heat sink.

  • The fan bumper wraps around the heat sink and fits into the fan duct slots. During reassembly, be sure to fit the tabs into the notches in the fan duct.

小心地从散热器边缘位置移走橡胶垫。

风扇橡胶垫密封着散热器,并安装在风扇管道插槽中。 在重新组装时,请确保将卡舌安装到风扇导管中的凹口中。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.