Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 27
Place the MacBook on a heated iOpener for about a minute to soften the adhesive securing the dual microphone cable.
  • Place the MacBook on a heated iOpener for about a minute to soften the adhesive securing the dual microphone cable.

把MacBook放在一个加过热的iOpener上几分钟来使固定双麦克风排线的胶变软。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.