Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 25
Open the MacBook Pro a little wider than 90 degrees, and place it on end, as shown. While holding the display and upper case together with your left hand, remove the remaining T8 Torx screw from the lower display bracket.
  • Open the MacBook Pro a little wider than 90 degrees, and place it on end, as shown.

  • While holding the display and upper case together with your left hand, remove the remaining T8 Torx screw from the lower display bracket.

  • Be sure to hold the display and upper case together with your left hand. Failure to do so may cause the freed display/upper case to fall, potentially damaging each component.

  • Remove the last remaining T8 Torx screw securing the display to the upper case.

以一个略大于90度的角度打开Macbook Pro,侧面朝下放着它,如图。

用你的左手把显示器和上部机身(C壳)握在一起,从下侧的显示器和也上拆掉剩下的T8内梅花头螺丝。

确保用你的左手将显示器和上部机身(C壳)握在一起。如果你没握紧,松动的显示器/上部机身(C壳)可能会掉落,有可能对每个元件造成损伤。

拆掉最后一个把显示器固定在上部机身(C壳)上的T8内梅花头螺丝。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.