Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 4 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 8
Wedge the flat end of a spudger underneath the upper case opening where the trackpad ribbon cable passes is routed through. Gently pry the trackpad ribbon cable from the adhesive securing it to the upper case.
  • Wedge the flat end of a spudger underneath the upper case opening where the trackpad ribbon cable passes is routed through.

  • Gently pry the trackpad ribbon cable from the adhesive securing it to the upper case.

スパッジャーの平面側先端をリボンケーブルが貫通している上部ケースの開口部下に差し込みます。

トラックパッドのリボンケーブルを上部ケースに固定している接着剤を剥がし、トラックパッドのリボンケーブルを外します。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.