Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 4 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 8
Wedge the flat end of a spudger underneath the upper case opening where the trackpad ribbon cable passes is routed through. Gently pry the trackpad ribbon cable from the adhesive securing it to the upper case.
  • Wedge the flat end of a spudger underneath the upper case opening where the trackpad ribbon cable passes is routed through.

  • Gently pry the trackpad ribbon cable from the adhesive securing it to the upper case.

Infila la parte piatta di uno spudger sotto l'apertura nel case superiore dove passa il cavo del trackpad.

Fai leva delicatamente per separare il cavo a nastro del trackpad dall'adesivo che lo fissa al case superiore.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.