Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 4 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 5
If necessary, peel back any tape covering the trackpad cable connector.
  • If necessary, peel back any tape covering the trackpad cable connector.

如果有必要,把覆盖在触摸板排线接头上的所有胶带都揭掉。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.