Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 4 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 5
If necessary, peel back any tape covering the trackpad cable connector.
  • If necessary, peel back any tape covering the trackpad cable connector.

必要に応じて、トラックパッドのケーブルコネクタを覆っているテープを剥がします。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.