Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 4 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
Place a reheated iOpener over the trackpad cover plate to soften the adhesive securing it to the upper case.
  • Place a reheated iOpener over the trackpad cover plate to soften the adhesive securing it to the upper case.

  • Be careful not to overheat the iOpener during the repair. Always wait at least two minutes before reheating the iOpener.

iOpenerをトラックパッドカバーのプレートの上に載せ、上部ケースに留められた接着剤を柔らかくします。

作業中、iOpenerを温めすぎないようにご注意ください。iOpenerを再加熱する前に前の作業から少なくとも2分間は開けてください。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.