Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 4 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
Place a reheated iOpener over the trackpad cover plate to soften the adhesive securing it to the upper case.
  • Place a reheated iOpener over the trackpad cover plate to soften the adhesive securing it to the upper case.

  • Be careful not to overheat the iOpener during the repair. Always wait at least two minutes before reheating the iOpener.

Appoggia un iOpener scaldato sulla copertura del trackpad per ammorbidire l'adesivo che lo fissa al case superiore.

Stai attento a non surriscaldare l'iOpener durante la riparazione. Aspetta sempre almeno due minuti prima di riscaldarlo.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.