Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 4 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 9
Wedge the flat end of a spudger under the left speaker cable near the connector and lift it straight up out of its socket and fold it out of the way. Wedge the flat end of a spudger under the left speaker cable near the connector and lift it straight up out of its socket and fold it out of the way. Wedge the flat end of a spudger under the left speaker cable near the connector and lift it straight up out of its socket and fold it out of the way.
  • Wedge the flat end of a spudger under the left speaker cable near the connector and lift it straight up out of its socket and fold it out of the way.

スパッジャーの平面側先端をコネクター付近の左側スピーカーケーブルの下に差し込み、ソケットからまっすぐ持ち上げて作業の邪魔にならないように折り曲げます。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.