Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 4 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 2
Use the flat end of a spudger to pop the I/O board connector straight up off its socket on the logic board. Be careful to only pry up on the I/O board cable, not on the socket itself or you risk damaging your logic board.
  • Use the flat end of a spudger to pop the I/O board connector straight up off its socket on the logic board.

  • Be careful to only pry up on the I/O board cable, not on the socket itself or you risk damaging your logic board.

用撬棒的平头把I/O板接头从它在主板的插槽上竖直向上撬。

小心,只需要撬I/O板排线,不要撬了插槽,否则你有可能损伤主板。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.