Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 4 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 2
Use the flat end of a spudger to pop the I/O board connector straight up off its socket on the logic board. Be careful to only pry up on the I/O board cable, not on the socket itself or you risk damaging your logic board.
  • Use the flat end of a spudger to pop the I/O board connector straight up off its socket on the logic board.

  • Be careful to only pry up on the I/O board cable, not on the socket itself or you risk damaging your logic board.

スパッジャーの平面側先端を使って、出入力ボードコネクターをロジックボード上のソケットからまっすぐ持ち上げて接続を外します。

出入力ボードケーブルのみをこじ開けるようにご注意ください。ソケット自体には接触しないでください。ロジックボードにダメージを与えてしまう可能性があります。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.