Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 4 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 2
Use the flat end of a spudger to pop the I/O board connector straight up off its socket on the logic board. Be careful to only pry up on the I/O board cable, not on the socket itself or you risk damaging your logic board.
  • Use the flat end of a spudger to pop the I/O board connector straight up off its socket on the logic board.

  • Be careful to only pry up on the I/O board cable, not on the socket itself or you risk damaging your logic board.

Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare il connettore della scheda I/O dalla sua presa sulla scheda madre.

Stai attento a fare leva solo sul connettore della scheda I/O e non sulla presa o rischi di danneggiare la scheda madre.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.