Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 5 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands
Stap 14
If the front panel is not easily freed, the adhesive on the soft button cable may need to be separated. These cables are thin and easily damaged, therefore be certain you are only peeling them off the display assembly and not lacerating them.
  • If the front panel is not easily freed, the adhesive on the soft button cable may need to be separated.

  • These cables are thin and easily damaged, therefore be certain you are only peeling them off the display assembly and not lacerating them.

  • Insert an opening pick under the soft button icons on the display and pry the button cables down off the inside of the front panel.

Als het voorste paneel niet gemakkelijk los komt, kan het zijn dat je de lijm op de kabel van de zachte knop los moet maken.

Deze kabels zijn dun en makkelijk te beschadigen, dus zorg dat je 'm enkel van de schermmodule scheidt en daarbij niet scheurt.

Steek een openingsplectrum onder de iconen van de zachte knop onder het scherm en wrik de kabels van de knop los van het voorste paneel.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.